logo

Historia

DMJezioro Świdwie powstało u schyłku plejstocenu, w czasie cofania się lądolodu skandynawskiego. Ogromne masy wody z topniejącego lodowca spływały równoleżnikowo na zachód żłobiąc szeroką dolinę sięgającą od rejonu Gdańska po okolice Hamburga. Spływające wody niosły materiał skalny: piasek, żwir i kamienie, osadzając go w miejscach gdzie nurt był wolniejszy. Z czasem woda spłynęła pozostając jedynie w zagłębieniach gruntu, tworząc liczne jeziora. Tereny lądowe zajęła tundra. U progu nowej epoki holocenu, jałową ziemię pokryła gleba, zaczęły się tworzyć również osady jeziorne gytie i torfy.

Czytaj dalej

CZASY "SZERYFA'

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku nad jeziorem Świdwie pojawiła się grupa studentów -leśników z Poznania. Dokonywali oni rekonesansu przyrodniczego Puszczy Wkrzańskiej. W trakcie prac dostrzeżono wartość przyrodniczą terenów dzisiejszego rezerwatu Świdwie. Szczególną uwagę zwrócono na ornitofaunę, czyli ptaki. Jeden z badaczy, Jerzy Noskiewicz powrócił wkrótce nad jezioro, skupił wokół siebie grono zapaleńców, amatorów ornitologii. Koledzy nazwali go Szeryfem i tak już pozostało. Wkrótce powołano Szczecińskie Koło Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

Czytaj dalej

Awifauna

Awifauna rezerwatu "Świdwie" 

Sprawozdanie z monitoringu przeprowadzonego w okresie wrzesień 2009 - sierpień 2010 oraz wytyczne metodyczne do prowadzenia monitoringu

Michał Jasiński, Artur Staszewski

Czytaj dalej

Drobne ssaki rezerwatu Świdwie

Robert Kościów

Robert Pieszko

GRYZONIE I INNE DROBNE SSAKI REZERWATU ŚWIDWIE

 
Gryzonie są największym rzędem ssaków, obejmującym około 1800 gatunków. Najczęściej rząd gryzoni jest dzielony na 5 do 7 podrzędów i 33 rodziny. Są to w większości ssaki o rozmiarach od 5 do 130 cm i ciężarze od 50 g do 50 kg. 

Czytaj dalej

Grzyby

Biota grzybów rezerwatu Świdwie:

Dr Beata Bosiacka
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
WNP, Uniwersytet Szczeciński

Czytaj dalej

Mszaki

Dr Marcin Wilhelm

Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
WNP, Uniwersytet Szczeciński

Czytaj dalejPtasie imperium

blisko Szczecina

Mapa dojazdu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200
Adres e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20    71-637 Szczecin